Thực hiện quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu “Thực hành sản xuất tốt” (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cục An toàn thực phẩm đã xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến để tiếp nhận, xử lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Từ ngày 05/12/2019, các đơn vị, cá nhân thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu “Thực hành sản xuất tốt” (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên trang web: https://nghidinh15.vfa.gov.vn/.

Cục An toàn thực phẩm thông báo để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Tải công văn tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *