Hướng dẫn xin giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho mứt dứa 

Quyền tác giả hay tác quyền hoặc bản quyền là độc quyền của một tác giả cho tác [...]