Hướng dẫn làm giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Dựa theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT Chính phủ quy định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Vì vậy giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường là loại giấy phép rất quan trọng và cần thiết là những quy định pháp lý cam kết giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường. Từ đó giúp doanh nghiệp có thể thuận lợi trong quá trình hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp thích hợp bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động.

Hướng dẫn làm giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Hướng dẫn làm giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường căn cứ pháp lý

 • Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

Hồ sơ làm giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư này;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư này;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

 

Trình tự thực hiện làm giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

♦Bước 1. Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì trả lại chủ dự án để chỉnh sửa, bổ sung

♦Bước 2. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại Phụ lục 5.7 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015; trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

♦Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ yêu cầu.

Dịch vụ làm giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Khi doanh nghiệp có nhu cầu muốn sử dụng dịch vụ tại C.A.O Media chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn các vấn đề liên quan đến giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh, quy mô khu vực cơ sở sản xuất
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của cơ sở
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của cơ sở như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất thực phẩm.

 

Thông tin liên hệ dịch vụ

Hy vọng bài viết hướng dẫn làm giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường do chúng tôi cung cấp với mong muốn có thể hỗ trợ quý doanh nghiệp thực hiện xin giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường một cách tốt nhất. Mọi thắc mắc về thủ tục xin giấy phép, hãy nhanh chóng liên hệ đến 0903 145 175 – 0936 07 619 để được tư vấn và sử dụng dịch vụ pháp lý tốt nhất:

CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG CAO
 •   Địa chỉ: 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, Gò Vấp, Tp.HCM
 •   Điện thoại: 028 6275 0707 – 0936 207 619 – 0903 145 175
 •   Email: hotro@tuvangiayphepcao.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *