Kiểm nghiệm và công bố sản phẩm gạo sản xuất trong nước

Trước khi lưu hành sản phẩm trên thị trường doanh nghiệp cần phải kiểm nghiệm [...]

1 Các bình luận

Kiểm nghiệm và công bố sản phẩm nước lau sàn

Kiểm nghiệm và công bố sản phẩm nước lau sàn dựa vào Thông tư 21/2007/TT-BKHCN [...]

Tại sao cần phải công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là một trong những điều kiện pháp lý [...]

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm cần điều kiện gì?

Công bố chất lượng sản phẩm còn tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan [...]

Thời gian công bố chất lượng sản phẩm bao lâu

Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm 07 ngày làm việc (Nếu doanh nghiệp chưa thực [...]

Quy trình công bố chất lượng sản phẩm tại Ban Quản Lý An Thực phẩm

Theo đó, việc công bố chất lượng sản phẩm là việc rất quan trọng, là [...]

Hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

Tuy nhiên, việc thực hiện Hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm theo [...]

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thường theo nghị định nào?

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thường theo nghị định nào? Đây là một trong [...]

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trà hoa lài

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, để sản xuất sản phẩm thì doanh nghiệp phải tự làm [...]