Mỗi ngày bán gần 400 chai giấm làm từ a-xít và nước lã ra thị trường

Mỗi ngày bán gần 400 chai giấm làm từ a-xít và nước lã ra thị [...]