Thủ tục cấp ISO 22000:2018 cho cơ sở chế biến hạt mắc ca

Hôm nay, CAO Media sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chứng nhận ISO 22000:2018 cho cơ sở chế biến hạt mắc ca để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hệ thống ISO cũng như thủ tục để thực hiện chứng nhận ISO.