Hướng dẫn xin giấy phép an ninh trật tự dịch vụ bảo vệ

Xin giấy phép an ninh trật tự dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp căn cứ vào Nghị định 96/2016/NĐ-CP – Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ...