Hướng dẫn công bố chất lượng cà phê arabica nhanh chóng

ác doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê Arabica phải thực hiện công bố chất lượng cà phê Arabica trước khi đưa sản phẩm lưu thông buôn bán trên thị trường.