Công bố tiêu chuẩn cơ sở tinh dầu vỏ bưởi để bán ra thị trường

Công bố tiêu chuẩn cơ sở tinh dầu vỏ bưởi là hoạt động pháp lý bắt buộc để cơ sở được phép sản xuất, kinh doanh, đưa sản phẩm ra thị trường.