Dịch vụ làm giấy chứng nhận ATTP cơ sở sản xuất kẹo dẻo

Bài viết giúp bạn hiểu hơn về giấy chứng nhận ATTP sản phẩm kẹo dẻo, cũng như các quy định pháp lý, thủ tục hồ sơ doanh nghiệp sản xuất kẹo dẻo cần chuẩn bị để đăng ký cấp giấy chứng nhận ATTP cơ sở sản xuất kẹo dẻo