Dịch vụ làm giấy chứng nhận health certificate (HC) trọn gói

Để sản phẩm, thực phẩm xuất đi các nước ngoài, doanh nghiệp cần phải làm giấy chứng nhận health certificate (HC) căn cứ vào Nghị định 52/2015/TT-BYT ...