Hướng dẫn kỹ thuật khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Bộ Y Tế đưa ra Quyết định 870/QĐ-BYT về hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng khuẩn.