Hướng dẫn thành lập giấy phép kinh doanh để nhập khẩu rượu

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc rằng để nhập khẩu rượu thì thành lập giấy phép kinh doanh như thế nào? xin giấy phép đăng ký kinh doanh ở đâu...