Dịch vụ kiểm nghiệm và công bố chất lượng trà hoa khô hữu cơ

Kiểm nghiệm và công bố chất lượng sản phẩm trà hoa khô hữu cơ là hoạt động bắt buộc để sản phẩm được đưa ra thị trường tiêu thụ, những điều doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện công bố sản phẩm