Hướng dẫn xin giấy phép đăng ký kinh doanh phòng net mới nhất 2019

Vì vậy, doanh nghiệp muốn kinh doanh phòng net bắt buộc phải có giấy phép đăng ký kinh doanh phòng net, thì mới được phép đi vào hoạt động.