Trình tự xin health certificate cho bột nêm xuất khẩu

Để sản phẩm bột nêm được xuất khẩu thuận lợi, ngoài yếu tố chất lượng, phải kèm theo những giấy tờ hồ sơ yêu cầu từ phía nhập khẩu. Một trong số đó là giấy health certificate cho bột nên xuất khẩu ...