Dịch vụ làm giấy chứng nhận Health Certificate gạo xuất khẩu TRỌN GÓI

Để sản phẩm gạo được xuất khẩu thuận lợi, ngoài yếu tố chất lượng, phải kèm theo những giấy tờ hồ sơ yêu cầu từ phía nhập khẩu. Một trong số đó là giấy chứng nhận Health Certificate gạo.