Dịch vụ làm giấy phép an toàn thực phẩm cho nhà hàng Nhật Bản

Đăng ký giấy phép an toàn thực phẩm cho nhà hàng Nhật Bản như thế nào? thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép gồm những gì?