Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trà hoa lài

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, để sản xuất sản phẩm thì doanh nghiệp phải tự làm Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trà hoa lài bởi đó là sự khẳng định đánh giá sản phẩm của cơ sở sản xuất đảm bảo về chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm với người tiêu dùng.