Dịch vụ xin giấy chứng nhận Health Certificate sản phẩm yến

Doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký giấy chứng nhận Health Certificate sản phẩm yến để xuất khẩu sản phẩm tổ yến ra nước ngoài theo yêu cầu của thương nhân nhập khẩu.