Công bố chất lượng ống hút cỏ theo Nghị định 15/2018

Ống hút cỏ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và an toàn cùng sức khỏe con người, thân thiện với môi trường. Để sản phẩm ống hút này được lưu hành ra thị trường hợp pháp, doanh nghiệp phải công bố chất lượng ống hút cỏ...