Dịch vụ đăng ký logo thương hiệu khẩu trang độc quyền

Đăng ký logo thương hiệu khẩu trang độc quyền với Cục SHTT để thương hiệu đang sở hữu được pháp luật bảo hộ để có thể độc quyền sử dụng tên thương hiệu mà không sợ bị làm giả thương hiệu.