Quy trình xin giấy phép ATTP cho cơ sở sản xuất hạt é

Giấy phép ATTP cho cơ sở sản xuất hạt é là gì? Tại sao phải đăng ký giấy phép này? Đăng ký ở đâu? Thành phần hồ sơ như thế nào? Thời gian thực hiện bao lâu? Các thắc mắc này sẽ được C.A.O Media giải đáp trong bài viết ...