Xin giấy phép ATTP cơ sở sản xuất bánh tráng rế cần điều kiện gì?

Một trong những điều kiện bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất bánh tráng rế là phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép ATTP cơ sở sản xuất bánh tráng rế.